Najbardziej obiecujące rynki OZE na świecie

Raport RECAI (Renewable Energy Country Attraciveness Index) mierzy i zestawia ze sobą potencjał poszczególnych państw w dziedzinie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jak pokazuje zebranie ze sobą różnych państw, zielona energia nie będzie pochodzić już tylko z rozwiniętych, dojrzałych rynków o doskonale dopracowanej polityce względem OZE, lecz stawać się coraz bardziej zjawiskiem globalnym.

Na pierwszy rzut oka pod kątem największego potencjału wygrywają Chiny. To, co doprowadziło Państwo Środka na sam szczyt to ambitne cele, zrównoważony poziom wsparcia oraz podjęcie wszelkich wysiłków, by otworzyć rynek dla zagranicznych inwestorów. Chiny już teraz dominują pod kątem największych farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, choć coraz chętniej zerkają w stronę energetyki wiatrowej off-shorowej, rozproszonej energetyki słonecznej i energetyki wodnej wykorzystującej energię pływów.

W porównaniu do atrakcyjności rynkowej mierzonej wcześniej, najbardziej rozwinęły się Indie, Brazylia, Holandia i Afryka Płd. Nieco spadł natomiast potencjał USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoch i Hiszpanii, niegdyś przodujących w tego typu rankingach. Na tych rynkach dominuje jednak coraz częściej przesłanie „small is the new big” nawołujące do energetyki rozproszonej tworzącej prawdziwą potęgę. To zresztą podejście słuszne zarówno w przypadku dużych systemów elektroenergetycznych posiadających problemy z bilansowaniem energii oraz jakością infrastruktury, jak i rynków mniej rozwiniętych oraz obszarów wiejskich.

Polityka względem OZE ustabilizowała się najbardziej w Indiach, a najbardziej niejednoznaczna zdaje się być w Wielkiej Brytanii. Z pojawiających się tam sygnałów próżno wróżyć przyszły kierunek rozwoju energetyki odnawialnej. W przypadku Niemiec, o najbliższej przyszłości zielonych siłowni zadecydują konsekwencje niedawnego wdrożenia nowelizacji ustawy o OZE. Trzeba jednak przyznać, że Niemcy oraz Dania znakomicie pokazały, jak udział obywateli w rozproszonym modelu energetyki może stać się właściwie normą. Ciekawym rynkiem jest również Holandia, która wzbiła się górę dzięki najwyższemu w historii wsparciu dla energetyki off-shorowej. Tymczasem Hiszpania oraz Włochy poprzez swoje niekorzystne i wstecznie działające przepisy, przekreśliły wiele szans, jakie posiadały w tym sektorze.

Jak podkreślają autorzy raportu, przyszły sukces odnawialnych źródeł nie leży w stawkach taryf gwarantowanych, lecz w inteligentnym wykorzystaniu lokalnie dostępnych źródeł i rozwinięciu ich na różne skale. Zresztą sama era taryf FIT jako fundamentu dla rozwoju odnawialnych źródeł minęła już dla sprawdzonych technologii. Otworzyło to nowy rozdział w systemie wsparcia, które będą coraz częściej przybierały postać aukcji. Coraz popularniejszą formą finansowania staje się również crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe. Przykładowo, w ramach takiej inicjatywy 1,7 tys. gospodarstw domowych w Holandii zakupiło elektrownię wiatrową w ciągu zaledwie 13-godzinnej akcji.


Raport RECAI, w którym znajdziecie mnóstwo wartościowych informacji jest dostępny tutaj.

Dodaj komentarz