72 mln zł na rozwój proekologicznych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły wyniki drugiego konkursu w programie GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczyły 72 mln zł.

GEKON to wspólny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kompleksowo finansujący projekty innowacyjnych i ekologicznych technologii – od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Wspieramy najlepsze projekty, w których naukowcy stawiają czoła problemom i potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR. – Nasze doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorcami stawiającymi na B+R pokazują, iż coraz częściej przyjmują oni długookresowe strategie rozwoju, świadomie szukając rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko – dodaje dyrektor NCBR.

Dofinansowanie otrzyma 20 spośród 303 zgłoszonych w konkursie projektów. Wszystkie realizowane będą przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, którzy zadeklarowali wkład własny w wysokości ok. 24 mln zł. Łączna wartość prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych przez NCBR i NFOŚiGW to ponad 97 mln zł.

Wyłonione w II konkursie konsorcja naukowo-przemysłowe pracować będą m.in. nad innowacyjną technologią odzysku energii z odpadów komunalnych i biomasy, bezodpadową technologią przerobu starych hałd z rejonu bytomskiego powstałych po procesie mechanicznego wzbogacania rud cynkowo- ołowiowych, technologią wytwarzania solarnych nadwozi samochodowych oraz technologią zagospodarowania uciążliwego odpadu z recyklingu jakim są klejone szyby samochodowe.

W pierwszym konkursie dofinansowanie fazy B+R w łącznej wysokości ok. 140 mln zł otrzymało ponad 40 projektów. Po ich zakończeniu konsorcja będą mogły się ubiegać o dofinansowanie fazy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, na które NFOŚiGW przeznaczyło 160 mln zł. Łącznie na badania naukowe, prace rozwojowe oraz ich implementację obie instytucje przeznaczą 400 mln złotych.

Szczegółowe informacje o wynikach II konkursu znajdują się na stronie NCBR


źródło: Komunikat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dodaj komentarz